કોરોના કાળમાંસ્વસ્થરહેવા તથા શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે કેટલું અગત્યનું છે તે સુમુલડેરીના એજી.એમ. ડો. મનીષભાઈભટ્ટ પાસેથી જાણીએ.

 

કોરોના કાળમાં દૂધનું સેવના કઈ રીતે ઉપયોગી બને ? 

દૂધમાં વિટામીનો સાથે બે પ્રકારના મુખ્ય પણ ઉપયોગી છે. 

પ્રોટીન હોય છે જેમ 80 ટકા કેસિન અને ઘણીવાર 14 દિવસ સારવાર પછી પણ દર્દી કોરોના 

20 ટકા છે પ્રોટીન હોય છે આ કેસિન પોઝિટિવ બતાવે છે એનો અર્થ છે કે મૃત વાયરસ (casein) એન્ટિવાયરલ ગુણો ધરાવે હજી દર્દીના આંતરડામાં છે. દૂધ આ મૃત વાયરસને

છે અને છે (whey) પ્રોટીન કેન્સરની પણ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. સારવારમાં મદદરૂપ છે. કેસિન પ્રકારના આ ઉપરાંત વેક્સિનેશનના 15 દિવસ પહેલાથી વિવિધ પ્રોટીન ટી-સેલ અને બી-સેલના દિવસમાં 3 વાર સુમુલ દૂધ તથા અન્ય પોષણયુક્ત પ્તાદન તથા કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે આહારનું સેવન કરવામાં આવે તો રસીકરણ બાદ છે જે શરીરને રક્ષણ આપે છે. સાથે સાથે શરીરમાં બતા એન્ટિબોડી વધુ સારા બની શકે. વહે પ્રોટીનમાંથી મળતું એક ઘટક બીટાI છુટક દૂધ બેક્ટરિયા અને વાયરસથી ભરપૂર હોય છે. લેક્ટોગ્લોબ્યુલીન જે માનવજાતને આજીવન જે શરીર પર આડઅસર કરી શકે છે, પરંતુ યોગ્ય જરૂર ડે છે તે માતાના દૂધમાંથી પણ મળતું રીતે પાશ્ચરાઈઝડ દૂધનું સેવન સારા બેક્ટરિયાનું નથી. આ બીટા લેક્ટોગ્લોબ્યુલીન આખી પ્રમાણ જાળવે છે તથા ખરાબ બેક્ટરિયાને દૂર કરે છે. રતી પર માત્ર ગાયના દૂધમાંથી જ મળે છે. પાશ્ચરાઈઝડ દૂધ એ સલામત દૂધ છે તેથી આ જે એકંદરે ટી-સેલ અને બી સેલની કાર્યક્ષમતા સમયમાં અન્ય કોઈ જોખમ લેવું ન જોઈએ. ધારવામાં મદદ કરે છે.